Terug naar boven

ADHD: Herkennen en omgaan met ADHD - ADD

ADHD of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

ADHD is een gedragsstoornis die gekenmerkt wordt door concentratietekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Dit is veel voorkomend gedrag, maar bij ADHD is het zodanig aanwezig dat het storend is voor het kind en/of de omgeving. Alle drie de symptomen kunnen afzonderlijk voorkomen of kunnen een combinatie vormen.