Terug naar boven

Conflictbemiddeling

Ruzie op het werk? Onenigheden binnen de familie? Conflicten kunnen overal voorkomen en laten zich niet altijd even makkelijk terug uit de weg ruimen. Dankzij conflictbemiddeling leer je opnieuw met elkaar te communiceren. Zo vinden jullie samen met je conflictbemiddelaar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Vind nu een conflictbemiddelaar

Of lees meer over:

Wat is conflictbemiddeling?

Wat is het doel van conflictbemiddeling?

Conflictbemiddeling op het werk

Conflictbemiddeling familie

Conflictbemiddeling op school

Praktische tips

Tarieven


Wat is conflictbemiddeling?

Conflictbemiddeling vindt plaats tussen twee of meer personen, tussen partijen of groepen die ruzie, een geschil of een conflict met elkaar hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt er gezocht naar oplossingen.

Conflictbemiddeling is vooral nodig wanneer de communicatie tussen de verschillende partijen niet soepel verloopt. Dit kan het geval zijn wanneer er geen vertrouwen is, de situatie al snel uit de hand loopt of een van de partijen weigert nog met de ander te praten.

Een objectieve bemiddelaar kan een onpartijdig luisterend oor bieden. Zo wordt op een effectieve manier naar een oplossing voor het conflict gezocht.

Wat is het doel van conflictbemiddeling?

Het doel van conflictbemiddeling is om via dialoog te zoeken naar oplossingen voor problemen. Zo wordt de sfeer tussen twee of meer personen opnieuw verbeterd. Hoewel het natuurlijk mooi zou zijn, is het doel van conflictbemiddeling niet het vinden van een oplossing waar iedereen 100% enthousiast over is. Het doel is het vinden van een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Een oplossing waarbij rekening wordt gehouden met ieders belangen en die elke partij aanvaardbaar vindt. Een conflictbemiddelaar voorkomt dat een ruzie of geschil verder escaleert of dat je uiteindelijk een consensus bereikt.

Conflictbemiddeling op het werk

Pesten op het werk, onvoldoende feedback, te grote meningsverschillen, te weinig inspraak,… Zelfs in de beste teams kunnen conflicten wel eens voorkomen. Dit kan tussen collega’s onderling of tussen werknemers en leidinggevenden. Wanneer jullie zelf niet uit het conflict komen, is het nuttig om de hulp van een bemiddelaar in te schakelen. Zo kies je voor een externe en objectieve aanpak van de problemen.

Een conflictbemiddelaar laat medewerkers opnieuw met elkaar in dialoog gaan en moedigt hen aan om zelf oplossingen te bedenken. Op deze manier wordt er gestreefd naar een duurzaam resultaat waarin alle partijen zich kunnen vinden. Dit kan door te luisteren naar ieders noden, maar ook door concrete afspraken te maken. De spanningen op de werkvloer worden aangepakt en de werksfeer wordt op deze manier terug verbeterd.

Conflictbemiddeling familie

Overal ontstaat wel eens een kleine ruzie of onenigheid. Deze wordt meestal snel daarna onderling terug uitgepraat. Soms zitten conflicten tussen familieleden echter dieper. Een erfenis, een conflict in een familiebedrijf, onenigheid over de opvoeding van de kinderen, een diepgeworteld familieprobleem,… Hoe los je een ernstige familieruzie op?

Wanneer de communicatie binnen het gezin of de familie muurvast komt te zitten of verwijten hoog oplopen, is het nuttig een conflictbemiddelaar te contacteren. Oplossen van conflicten start altijd bij een betere communicatie.

De neutrale bemiddelaar zorgt ervoor dat alle leden van het gezin of de familie gehoord worden. Zo kan iedereen zijn behoeften en wensen aan de ander kenbaar maken. Er wordt gezocht naar een oplossing en een aanvaardbaar compromis. Zo kan de familieband hersteld worden of verdere breuken vermeden worden.

Conflictbemiddeling op school

Ruzie in de klas. Een conflict tussen leerlingen. Misverstanden tussen leerkrachten en ouders. Ook op school bots je vaak op conflicten. Deze zijn vaak eenvoudig uit te klaren. Wanneer een conflict echter blijft aanslepen, is het raadzaam een professioneel conflictbemiddelaar in te schakelen. Op deze manier wordt het schoolklimaat niet verder aangetast en wordt er doeltreffend gezocht naar een oplossing.

Zeker in een schoolomgeving staat samenwerking centraal. Dankzij de begeleiding van een bemiddelaar ben je in staat elkaar beter te begrijpen en het conflict constructief aan te pakken. Zo wordt er een aangename leeromgeving gecreëerd met respect voor elkaar.

Praktische tips

Natuurlijk is het fijn als je een conflict zelf kan uitpraten. Deze praktische tips geven je alvast een duwtje in de juiste richting:

1. Verplaats je in de ander

Veel conflicten ontstaan door misverstanden. Vraag jezelf af waarom de ander zo kwaad of gekwetst reageert. Probeer hem of haar eerst te begrijpen voor je reageert.

2. Ga conflicten niet uit de weg

Ben je het niet eens met de ander? Laat hem of haar dit dan ook weten. Door frustraties niet op te kroppen maar net op een rustige manier kenbaar te maken, vermijd je grote conflicten in de toekomst.

3. Word niet boos

Hoewel het in conflictsituaties ontzettend moeilijk is, probeer je best de kalmte te bewaren. Wat maakt jou zo kwaad? Heeft je boosheid een positief effect op de hele situatie? Adem in, neem desnoods even afstand en praat verder als je allemaal terug wat rustiger bent.

4. Betrek niets bij het conflict dat er niet met te maken heeft

Tijdens een ruzie is het makkelijk om je te laten verleiden tot het maken van kwetsende opmerkingen. Deze snijden echter diep en vermoeilijken de dialoog aanzienlijk. Focus op het echte probleem en toon respect voor de ander.

5. Onderhandel en wees flexibel

Een relatie thuis, op het werk of op school… Je bent nooit alleen. Houd er rekening mee dat elke relatie een kwestie van geven en nemen is. Onderhandel. Benoem wat jij wilt en luister naar de ander. Probeer een oplossing te vinden die jullie beide aanvaardbaar vinden.

6. Enkele communicatieregels: praat steeds vanuit jezelf (ik-boodschappen), vermijd veralgemeningen (altijd, nooit, jij bent zus of zo…) en herhaal wat de ander zegt (ik hoor dat je dit of dat zegt, begrijp ik het goed dat je dit bedoelt,…) Zo verhoog je de kans op wederzijds begrip.

Kom je er na het toepassen van deze tips nog steeds niet uit? Schakel dan de hulp in van een conflictbemiddelaar. Dankzij zijn professionele aanpak en neutrale visie is hij de uitgelezen persoon om jullie te helpen bij het oplossen van het conflict.

Tarieven

Hoeveel conflictbemiddeling kost, hangt af van de situatie, het aantal betrokken personen en de duur van de bemiddeling. Na een kennismakingsgesprek zal een conflictbemiddelaar een op jullie maat uitgestippeld traject voorstellen. Dit kan een kort, standaard of net intensief traject zijn.

Voor meer informatie over de tarieven kan je ook steeds op de persoonlijke pagina van je conflictbemiddelaar terecht.

Laat een ruzie niet aanslepen en de sfeer verpesten. Zoek samen met je conflictbemiddelaar naar oplossingen!

Kijk ook op Vindeentherapeut.be voor meer conflictbemiddelaars.