Terug naar boven

Jongerencoach

Als jongere komen er verschillende uitdagingen op je pad. Heb je het moeilijk op school? Wil je je zelfvertrouwen opkrikken of je faalangst aanpakken? Zie je het even niet helemaal meer zitten? Neem contact op met een coach voor jongeren om samen je uitdagingen aan te pakken.

Vind meteen een jongerencoach


Of lees meer over:
Jongerencoach: voor wie?
Hoe werkt een jongerencoach?
Waarvoor kan je terecht bij een jongerencoach?
Wat kan een jongerencoach voor jou betekenen?
Tarieven en terugbetaling

Jongerencoach: voor wie?

Een jongerencoach biedt ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar. Een jongerencoach, of jeugdcoach, biedt hulp bij uiteenlopende problemen. Van het maken van levenskeuzes, tot het plannen van schoolwerk of het opkrikken van het zelfbeeld. Samen met een coach analyseer je de problemen of behoeften en stippel je een nieuwe weg uit. De coach helpt je om je terug goed in je vel te voelen en vat te krijgen op je leven.

Ook ouders van pubers die met vragen zitten of behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning kunnen bij een jongerencoach terecht. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen steeds terecht bij een gespecialiseerde kindercoach. Wanneer er problemen zijn binnen het gezin, kan ook gezinscoaching een uitkomst bieden.

Hoe werkt een jongerencoach?

Door een luisterend oor te bieden en je te ondersteunen of stimuleren, helpt je coach je om je gedachten terug op een rijtje te krijgen. Je krijgt nieuwe inzichten en begrijpt jezelf beter. Bovendien kan een jongerencoach helpen om terug structuur in je leven te krijgen door afspraken te maken en die op te volgen.

Verder helpt een coach met het bepalen van je doelen. Waar wil je heen met je leven? Wat wil je bereiken? Wat maakt het moeilijk voor jou? Welke vaardigheden moet je hier nog verder voor ontwikkelen? Welke keuzes wil je maken? Samen met je coach ga je op zoek naar je doelen en stippel je een traject uit om daar te geraken. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij jou, maar je hebt steeds je coach om op terug te vallen en je opnieuw te motiveren.

Door jezelf beter te leren kennen, kom je sterker en meer zelfzeker uit het coachingstraject.

Waarvoor kan je terecht bij een jongerencoach?

Een jongerencoach behandelt verschillende thema’s gebaseerd op jouw persoonlijke noden. Enkele voorbeelden zijn:

Studiecoaching

Studie-oriëntatie: Het kan lastig zijn om nu al te weten wat je later wilt met je leven. Het aanbod van opleidingen kan zo groot zijn dat je het bos door de bomen niet meer ziet. Samen met je jongerencoach kijk je naar je talenten, je sterke punten en welke richting jou het beste ligt. Je bewust zijn van je eigen talenten helpt om een positieve studiekeuze te maken.

Leren leren: Een verkeerde studiemethode kan ervoor zorgen dat je je schoolmoe gaat voelen. Iedereen heeft zijn eigen techniek en methode om leerstof het best te verwerken. Een coach kan uitzoeken welke manier van studeren bij jou past, je verschillende opties bieden en je motiveren om terug met zin naar school te vertrekken.

Dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD,… Veel jongeren hebben behoefte aan een aangepaste manier van leren. Samen met je coach vind je hulpmiddelen zodat studeren ook lukt voor jou.

Vind hier een goede studiecoach.

Omgaan met emoties en prikkels

Als jongere beleef je emoties intens en wordt je leven uitdagender. Naast het plezier dat dit geeft, kan het je ook overspoelen. Verdriet, angst, boosheid of seksualiteit zijn thema’s waar veel jongeren tegenaan lopen. Een jongerencoach rijkt je manieren aan om te leren omgaan met deze heftige emoties en nieuwe uitdagingen.

Jongeren met HSP worden extra snel overprikkeld door de vele indrukken of worden overweldigd door de wereld rondom hen. Een HSP coach kan hierbij handvaten bieden.

Een beter zelfbeeld

De manier waarop je over jezelf denkt, bepaalt je zelfvertrouwen. Een jeugdcoach kan je helpen om twijfels weg te nemen, faalangst aan te pakken of kan je assertiever maken via assertiviteitstraining. Door meer inzicht in jezelf te krijgen, leer je je eigen talenten kennen en groeit het vertrouwen in jezelf.

Pesten of gepest worden

Maar liefst 1 op 5 jongeren krijgt ooit te maken met pesten. Dit kent veel verschillende vormen: verbaal of fysiek, op school of online,… Omgaan met pesten kan je leren. Er kan worden gekeken naar wat een pestkop drijft en welke manieren het pestgedrag helpen stoppen. Een jongerencoach geeft je praktische tips en leert je daarnaast in je eigen kracht staan.

Een coach is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan met al je thema’s. Je kan vrijblijvend een jongerencoach contacteren met jouw vraag.

Wat kan een jongerencoach voor jou betekenen?

Een jongerencoach gaat samen met jou aan de slag om de problemen die jij aankaart, aan te pakken. Hierdoor kan je op korte en lange termijn heel wat zaken verwezenlijken, zoals:

  • Beter leren omgaan met je ouders, de nieuwe partner van één van je ouders, een leerkracht, je broer of zus, enz.
  • Het nemen van beslissingen.
  • Omgaan met HSP, je hoogbegaafdheid, ADHD, ADD of met storende prikkels.
  • Leren omgaan met pesters.
  • Meer zelfvertrouwen krijgen.
  • Je faalangst aanpakken.
  • Het vinden van een studiemethode op jouw maat.
  • Meer inzicht in jezelf en wat je wilt bereiken.

Tarieven en terugbetaling

Hoeveel jongerencoaching kost hangt af van jouw persoonlijke behoeften en wensen, het aantal gekozen sessies en de duur van een traject. Na een kennismakingsgesprek zal een jongerencoach je een op jouw maat uitgestippeld traject voorstellen. Dit kan een kort, standaard of net intensief coachingstraject zijn. Gemiddeld bedraagt een sessie tussen 40 en 60 euro per uur, maar dit verschilt van coach tot coach. Sommige coaches bieden een speciaal jongerentarief aan.

Enkele mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor kinderen en jongeren. Dit vraag je best aan je mutualiteit. Voor meer informatie over de tarieven kan je ook steeds op de persoonlijke pagina van je jongerencoach terecht.

Neem je leven in handen samen met een jongerencoach!